Skip to main content

News

Parent Survey / Encuesta de Padres / Khảo sát phụ huynh
Posted 2/8/21

As we begin preparing for the closure of the 2020-2021 school year, we are committed to keeping you informed and engaged. Please assist us in understanding your current perspectives as we begin to assess the best approach for the closing of this school year's Spring Semester. PLEASE NOTE WE WILL BE SENDING ANOTHER SURVEY WITH QUESTIONS SPECIFIC TO NEXT SCHOOL YEAR 2021-22 SOON.

Parent/Guardian Spring Semester Survey (English)


A medida que comenzamos a prepararnos para la clausura escolar del año 2020-2021, estamos comprometidos a mantenerlos informados y participando en el proceso de planificación. Ayude al Distrito (ESUHSD) a comprender sus perspectivas actuales a medida que comenzamos a desarrollar recomendaciones para que el Superintendente y la Mesa Directiva lo consideren para el cierre de este semestre. ESTAREMOS ENVIANDO OTRA ENCUESTA SOBRE EL NUEVO AÑO ESCOLAR 2021-22 EN LOS PROXIMOS DÍAS.

Encuesta del Semestre de Primavera Para Padres/Tutores (Spanish)


Chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho việc kết thúc năm học 2020-2021, chúng tôi cam kết cung cấp thông tin và sự tham gia của quý vị. Xin vui lòng giúp chúng tôi hiểu quan điểm hiện tại của quý vị nhằm giúp chúng tôi đánh giá phương pháp tốt nhất để kết thúc Học kỳ Mùa xuân của năm học này. Đối với mục đích của cuộc khảo sát này, quý vị có thể giả định rằng tất cả các hoạt động được tổ chức trong khuôn viên / lớp học nhà trường của chúng tôi sẽ bao gồm tất cả các biện pháp bảo vệ được yêu cầu vào thời điểm này bởi sở y tế địa phương (ví dụ: khẩu trang, không có nhóm lớn, v.v.) . VUI LÒNG LƯU Ý CHÚNG TÔI SẼ GỬI BẢN KHẢO SÁT KHÁC VỚI CÂU HỎI CỤ THỂ CHO NĂM HỌC TIẾP THEO 2021-22.

Học kỳ mùa xuân 2020-21 Cần Phụ huynh/Người giám hộ Góp Ý (Vietnamese)

Comments & Replies